Znak Royal Rangers

Zlatý zákon je naším klíčovým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně." 
Royal Rangers má také své motto: "Připraven!" Připraven na cokoli! Pracovat, hrát si, pomáhat, žít a poslouchat boží slovo.
Znak Royal Rangers vystihuje cíle celé organizace.

Zlatá hvězda v popředí znázorňuje čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně ovlivňovat – fyzickou, duševní, duchovní a sociální.

Červené hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí života. Učíme mladé lidi přijmout a žít učení Bible o spasení, o uzdravení, o Duchu svatém a o vytržení.

Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který zní:

Royal Rangers je bdělý - je bdělý psychicky, fyzicky a duchovně,
Royal Rangers je čistý - je čistý na těle, v mysli i řeči,
Royal Rangers je čestný - nelže, nepodvádí a nekrade,
Royal Rangers je statečný - je statečný i přes nebezpečí, kritiku a hrozby,
Royal Rangers je věrný - je věrný svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům,
Royal Rangers je zdvořilý - je zdvořilý, laskavý a ohleduplný,
Royal Rangers je poslušný - poslouchá své rodiče, vedoucí a autority,
Royal Rangers je duchovní - modlí se, čte Bibli a svědčí.

Schůzky

Komenského 1254, Nymburk
vždy v pátek
od 16 do 18 h
Rádi mezi námi přivítáme všechny děti ve věku od 5 do 15 let a je možné se přidat kdykoliv během roku.
Pokud se chcete o nás dozvědět více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Kontaktujte nás