O nás

Royal Rangers

je zapsaným spolkem se spisovou značkou L3377, vedeným u Krajského soudu v Ostravě a je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku, která vznikla v 60. letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy. Program a metody práce, které pomáhají tento cíl naplňovat, používají dnes Royal Rangers po celém světě.
V roce 2021 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2022/2023. Další informace o naší organizaci najdete na webu royalrangers.cz a ve zveřejněných výročních zprávách.

Naše přední hlídka

Historie naší přední hlídky se začala psát na jaře roku 2012, kdy se Karel Marek rozhodl absolvovat Národní výcvikový tábor pro vedoucí. Pak už měly události rychlý spád. V neděli 13. května 2012 se poprvé sešli vedoucí, krátce na to Karel požádal Národní radu Royal Rangers o založení přední hlídky v Nymburce a 6. června 2012 byla naše hlídka registrována.
V září 2012 jsme se jako členové nově vzniklé 34. přední hlídky začali v Nymburce scházet. Nečekaly nás jen schůzky, ale i výlety, přespávačky, víkendové akce a tábory. Zúčastnili jsme se také celorepublikových akcí jako je Ringoturnaj nebo RoyalFest. V roce 2022 jsme oslavili desátý rok fungování. Za tu dobu se v naší hlídce vystřídalo mnoho dětí i vedoucích, prožili jsme spolu krásné chvíle a získali nová přátelství. 
Jsme moc rádi, že v naší činnosti můžeme pokračovat i letos. Rádi mezi sebe přijmeme kohokoli ve věku od 5 do 15 let. Pokud máš zájem nezávazně si vyzkoušet, jaké to s námi je, užít si srandu, něco se naučit, najít si kamarády, tak neváhej a přijď. Na schůzce tě moc rádi uvidíme.
Staneš-li se naším členem, dostaneš oddílové tričko, budeš mít levnější některé akce a hlavně budeme vědět, že s tebou můžeme počítat. Naplno se zapojíš do života naší přední hlídky. Stačí jen vyplnit přihlášku, kterou odevzdáš některému z vedoucích na schůzce nebo ji pošleš e-mailem, a zaplatíš členský příspěvek ve výši 400 Kč na školní rok.
Na všech akcích tě bude provázet i zkušený tým vedoucích.
Přihláška do hlídky

Podpořte nás

Fungujeme jako nezisková organizace již od roku 2012 a prostředky pro naši činnost získáváme z dotací, darů a členských příspěvků. Nedílnou součástí je práce vedoucích, kteří svou službu vykonávají zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Podporují nás:

Jak pracujeme

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky. Připravujeme také i různé workshopy a vzdělávací akce.
Jsme otevřeni všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdíly pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsme otevřeni i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

Služba Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží ve čtyřech skupinách:

5 – 8 let

(předškoláci – 3. třída)

8 – 11 let

(3. – 6. třída)

11 – 14 let

(6. – 9. třída)

14 – 18 let: juniorští vedoucí

(od 9. třídy do 18 let)

Náš cíl

Záměrem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.
Naším cílem je děti a mladé lidi získat (pro dobrou věc), vyzbrojit (do života) a vyslat (připravené žít aktivní a plnohodnotný život).

Program Royal Rangers rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života:

Život v přírodě

Učíme děti tábořit, poznávat a chránit přírodu, rostliny a živočichy, bezpečně a efektivně pracovat s nářadím, uzlovat s lanem a zacházet s ohněm.​

Zdraví

Seznamujeme je se základy bezpečnosti při sportu a pobytu v přírodě, učíme je poskytovat první pomoc a klademe důraz na zdravý život bez závislostí.​

Vztahy

Vedeme je k úctě k člověku a autoritám, k odpovědnosti za své chování, učíme je pomáhat slabším, vážit si přátelství a pracovat a komunikovat v týmu.​

Křesťanství

Rozvíjíme vztah dětí k Bohu a povzbuzujeme je k jednání podle zlatého pravidla Royal Rangers, které zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“​

Schůzky

Komenského 1254, Nymburk
vždy v pátek
od 16 do 18 h
Rádi mezi námi přivítáme všechny děti ve věku od 5 do 15 let a je možné se přidat kdykoliv během roku.
Pokud se chcete o nás dozvědět více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Kontaktujte nás